Anasayfa Hakkımızda Koleksiyon Hizmetler Güncel Projeler Online Sergiler Yayınlar İletişim

YAYINLAR

"14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak adlandırılan yerdi. Bu yörenin bilebildiğimiz en eski adı, "Sike"dir. "Sike" Grekçe'de (İncir Ağaçları) anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye (İncirlik) biçiminde de çevirmemiz mümkündür. İ.Ö. 146 yılında, bölgeye egemen olan Romalıların, yöreye "Sycena" dediklerini biliyorsak da, bunun başlangıç tarihini saptamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle emin olduğumuz bir şey varsa, o da; İ.S. 330 yılında, o zaman "Deutera Romi" (İkinci Roma) adıyla, bugünkü İstanbul, Roma'nın başkenti olarak tarih sahnesine girdiği zaman, kentin 13. İdari Bölgesi olan "Galata"nın resmi adının "Regio Sycena" olduğudur."

Yayınlar

BEYOĞLU’NDAN ESİNTİLER
Beyoğlu’nun 150 Yıllık Edebiyatından Seçmeler

Derleyen: Doğan Hızlan
Desenler: Tan Oral
Yayınlayan: Beyoğlu Belediyesi, İKSV
Yayın Yılı:2008

Beyoğlu Türk edebiyatında en çok işlenen konulardan biri, belki de birincisi. Anılarda kişisel bir Beyoğlu, edebiyatta ayrı bir Beyoğlu. Edebiyat Beyoğlu’nu ayrı bir zevk, tanıklık ve yaşantı prizmasından geçiriyor.
Bu antoloji, Beyoğlu’nun küçük ölçekli bir edebi haritasıdır. Bu haritadaki bazı bölgeler eski bir korsanın keşfettiği yerler kadar uzak gelir bize, kimisi bir yarış arabasının hızını hatırlatan değişimi gösterir; ama hepsi de Beyoğlu’nda yaşayan insanı anlatır. Hiçbir semt onun kadar insanla birlikte anılmaz, anlatılmaz.
Böyle bir antolojinin parçaları seçilirken, edebiyat tarihi aracılığıyla Beyoğlu’nun tarihi yansıtılmaya çalışılır. Ne kadar başarılı olunur? Her dilden, her dinden, her bölgeden insanın bulunduğu bir hayat kıtasını, Beyoğlu’nu eksiksiz dile getirebilmek mümkün mü? Öyle bir kıta ki, hala keşfedilmemiş yerleri var, yeni kuşaklar bu keşfi sürdürüyorlar. Onu görüp de yazmayan, etkilenmeyen bir yazar var mı? Ben anımsamıyorum.  (….)
Doğan HızlanBEYOĞLU 150
Fotoğraflarla Beyoğlu’nun 150 Yıllık Öyküsü (1857-2007)

Proje Danışmanı: Nezih Başgelen
Yayıma Hazırlayan: Evren Barın Egrik
Yayınlayan: Beyoğlu Belediyesi, İKSV
Yayın Yılı:2008

3000’den fazla binayı yok eden 1870 yangını sonrasında yapılan elçilik, tiyatro, belediye, otel ve restoranlar, kilise ve sinagoglar, çok katlı konutlarla Beyoğlu kendine has bir mimariye kavuşmuştur. Dönemin Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerindeki örneklere benzeyen bu yerleşim 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başında tüm dünyanın tanıdığı İstanbul’un en canlı köşelerinden biri olmuştur. Belediye teşkilatının kurulmasından bugüne geçirdiği 150 yılda İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemindeki pek çok gelişmenin ve olayın sahnesi olmuştur. Bu sürecin özellikle son elli yılında ise sinemaları, tiyatroları, sergi mekanları, yayınevleri, kitapevleri, kültür merkezleri ve etkinlikleri ile adeta İstanbul’un bir kültür sanat akropolü haline geldiği gözlenmektedir. Bu akropolün 150 yılına damgasını vurmuş, olaylardan, kişilerden ve mekanlardan seçilmiş örnekler zengin görselleriyle birlikte bu albümde yer almaktadır.
Nezih Başgelen


BEYOĞLU BELEDİYESİ
Fotoğraflar: Timurtaş Onan
Yayınlayan: Beyoğlu Belediyesi
Yayın Yılı:2011
Beyoğlu farklı kültürlere ev sahipliği yapmasıyla, canlı sosyal ve kültürel yaşamıyla birçok anıtsal yapıyı barındıran bir merkezdir. Beyoğlu Belediyesi yayınladığı bu kitapla Beyoğlu’nun hala ayakta kalmış yapılarının fotografik bir derlemesini sunuyor.  Timurtaş Onan’ın objektifinden yansıyan karelerde Beyoğlu’ndaki çeşitli kültürel yapıları, önemli apartmanları, elçilik binalarını, camiden kiliseye sinagoga dinsel yapıları, Beyoğlu’nun cadde ve sokaklarını, yeni düzenlemeleri görmek mümkün.


ÇILGIN KALABALIK GELMEDEN ÖNCE GALATASARAY
Yazan: Cem Erciyes
Yayınlayan: Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Belleği
Yayın Yılı:2012
Bir kent yaşanmışlıklarıyla, oluşturduğu bellekle kendini var eder. Her bir semtte yaşayan insanların hikayeleri, gözlemleri, o semtle kurduğu ilişkinin birebir anlatımları bu belleğin en değerli parçasını oluşturur. Bu düşünceden hareketle semtlerin, semtte yaşamını sürdürmüş yazarlar tarafından anlatıldığı diziden Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Belleği Projesi kapsamında bir seçki tekrar yayına hazırlandı.
Beyoğlu Belleği Dizisi’yle birlikte Beyoğlu’nun ve semtlerinin saklı kalmış hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor. Ayrıca, yaşanmışlıkları, anıları, tarihin izlerini ilk ağızdan anlatımlarla kayıt altına alıp, gelecek kuşaklara devretmek bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor.
Bu diziden tekrar yayına hazırlana iki kitap “Taksim Bir Şenliği Yaşamak” ve “Çılgın Kalabalık Gelmeden Önce Galatasaray”  farklı iki yazarın gözünden farklı Beyoğlu hallerinin yansıması.
Aynı zamanda mimar olan Taksim Bir Şenliği Yaşamak kitabının yazarı Mahir Öztaş çocukluğundan beri Taksim’de yaşayan bir yazar. Burada geçirdiği hayatı ve çevresindeki önemli binaları bir mimar gözüyle anlattığı kadar yaşadığı semtin canlı bir tanığı olarak da resmetmiş.
Üniversite yıllarını Galatasaray çevresinde geçiren Cem Erciyes ise tam da bu yıllarda Galatasaray’ın yaşadığı sosyal değişimi “Çılgın Kalabalık Gelmeden Önce Galatasaray” kitabında aktarıyor.

TAKSİM BİR ŞENLİĞİ YAŞAMAK
Yazan: Mahir Öztaş
Yayınlayan: Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Belleği
Yayın Yılı:2012