Anasayfa Hakkımızda Koleksiyon Hizmetler Güncel Projeler Online Sergiler Yayınlar İletişim
"14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak adlandırılan yerdi. Bu yörenin bilebildiğimiz en eski adı, "Sike"dir. "Sike" Grekçe'de (İncir Ağaçları) anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye (İncirlik) biçiminde de çevirmemiz mümkündür. İ.Ö. 146 yılında, bölgeye egemen olan Romalıların, yöreye "Sycena" dediklerini biliyorsak da, bunun başlangıç tarihini saptamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle emin olduğumuz bir şey varsa, o da; İ.S. 330 yılında, o zaman "Deutera Romi" (İkinci Roma) adıyla, bugünkü İstanbul, Roma'nın başkenti olarak tarih sahnesine girdiği zaman, kentin 13. İdari Bölgesi olan "Galata"nın resmi adının "Regio Sycena" olduğudur."

Beyoğlu Belleği - Dünün Tarihi Bugünün Yaşamında

Beyoğlu'nun Belleği

Beyoğlu, ya da daha eski adıyla Péra, her dönemde İstanbul’un toplumsal ve kültürel yaşamındaki en önemi semtlerden biri olagelmiştir.

Beyoğlu’nun tiyatro ve sinemaları, kitapçıları, lokanta, pastane ve restorantları, otelleri hep seçkin sanatçıların, aydınların uğrak yeri olmuş, bunların birçoğu Beyoğlu’nda oturmuş, atölyelerini Beyoğlu’nda açmıştır. Yine aynı biçimde Beyoğlu’nun pek çok binası çeşitli dönemlerin en seçkin mimarların imzasını taşır.

İşte “Beyoğlu’nun Belleği” projesi Beyoğlu’nun unutulan bu fiziksel/kültürel kimliğini yeniden canlandırmak, insanların belleğinde yeniden eski yerini almasını sağlamak amacını gütmektedir. Projede, binaların kolay görülebilir yerlerine konulmak üzere tasarlanan plaketlerde, binalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

  Plaket Yeri Fotoğraf
1 Rus – Amerikan Sineması 
Bu binanın yerinde 1913-1937 arasında CINE-RUSSE AMERICAIN (RUS-AMERİKAN SİNEMASI) vardı
2  Rasathane- i  Amire  
3  Rumeli Hanı  
4 Abdullah Efendi lokantası  
5  Opera – İpek Sineması  
6  Melek Sineması  
7  Baylan Pastanesi  
8  Küçük Sahne 
9  Atlas Sineması
Köçeoğlu Konağı 1870’ler, Atlas Sineması 1948. 1850’lerde kentin önde gelen gösteri salonlarındandı
10 Lüks (Şark) Sineması ( Cinema Orientaux )
Bu binanın yerinde .… - …. arasında CINEMAS ORIENTAL (ŞARK SİNEMASI) vardı
11 Degüstasyon  Lokantası
12 Naum Tiyatrosu
Bu binanın yerinde 1840-1870 yılları arasında Naum Tiyatrosu vardı. Yaptıran: Naum Duhani
13 Çiçek Pasajı 
14 Mısır Apartmanı   
15 Saint Antoine Latin – Katolik Kilisesi / Concordia Tiyatrosu
SANT’ANTONIA KİLİSESİ (SAINT ANTOINE) 1906-1912 Mimarı Giulio Mongeri (1873-1953) aynı yerde 1906’ya kadar KONKORDİYA (CONCORDIA) TİYATROSU bulunuyordu
16 Elhamra  Hanı ( Fransız Tiyatrosu / Palais de Cristal ) 
ELHAMRA SİNEMASI 1922-1962 /1973-1999 ELHAMRA TİYATROSU 1962-1973
Bu binanın yerinde 1830’lar- 1920’ler arasında FRANSIZ TİYATROSU (KRİSTAL PALAS)
vardı
17 Bonmarşe / Karlamann Pasajı ( Odakule )
Bu binanın yerinde 1870- 1926 arasında BONMARŞE (BON MARCHE) 1926-1960’lar arasında KARLMAN (CARLMANN PASAJI) vardı. İkisi de İstanbul’un ilk büyük alışveriş merkezlerindendi
18 Turkuvaz  Lokantası
Bu binanın yerinde 1926-1934 arasında hizmet veren TURKUVAZ (TURQUOISE) döneminin en rağbet gören lokantalarındandı
19 Apollon Fotoğrafhanesi ( Gülmez Biraderler )
APOLLON FOTOĞRAFHANESİ 1888- 1925
Kurucu Yervant, Kirkor, Artin GÜLMEZ BİRADERLER
20 S. M. Draperies Kilisesi  ve Dr. K. A. Bernard'ın Mezarı
Türkiye’de modern tıp ve eczacılık öğretimini başlatan Karl Ambros Bernard’ın (1808-1844) mezarı bu kilisededir
21 İstanbul Gazetesi ( Suriye Pasajı) 
İstanbul’un en uzun ömürlü günlük Fransızca gazetesi STAMBOUL (1874-1934) İSTANBUL (1934-1964) bu binada yayımlandı
22 Lebon Pastanesi 
Lebon Pastanesi (1850’ler-1940) Markiz Pastanesi (1940- 1970) 1900’lerden başlayarak sanatçıların uğrak yeri olmuştu
23 Markiz pastanesi 
Lebon Pastanesi (1850’ler-1940) Markiz Pastanesi (1940- 1970) 1900’lerden başlayarak sanatçıların uğrak yeri olmuştu
24 Narmanlı Yurdu (2 adet) 
RUS ELÇİLİĞİ (19 Yüzyıl Başı-1845), RUS KONSOLOSLUĞU (1845-1923), NARMANLI YURDU 1930’lar Günlük Ermenice Jamanak Gazetesi 1966-1923 arasında bu binada yayımlandı.
Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar 1944-1951 arasında, Ressam-şair Bedri Rahmi Eyüboğlu 1933-1975 arasında, Ressam Aliye Berger 1930’lar -1974 arasında bu binada yaşadılar ve çalıştılar
25 Foto Süreyya  
26 Afrika Hanı ve Pasajı  (Büyük ve Küçük Parmakkapı Sok.)  
27 Cep Tiyatrosu ( Tel Sok. )  
28 Rus Arkeoloji Enstitüsü  ( Sakızağacı / Atıf  Yılmaz Sok. )  
29 Maya  Sanat Galerisi ( Kallavi Sok. ) 
Maya Sanat Galerisi (1951-1955) Kurucusu Adalet Cimcoz (1910-1970) İstanbul’da açılan ilk sanat galerilerindendi
30 Levand Herald Gazetesi ( Asmalı Mescit Sok.)
İstanbul’un en uzun ömürlü günlük İngilizce gazetesi LEVANT HERALD 1888-1914 bu binada yayımlandı
31 Asmalı Mescit  
32 Sponeck Birahanesi
Bu binanın yerinde 1870-1903 arasında SPONECK BİRAHANESİ vardı. İstanbul’da ilk halka açık sinema gösterisi 1876’da bu salonda yapıldı