Anasayfa Hakkımızda Koleksiyon Hizmetler Güncel Projeler Online Sergiler Yayınlar İletişim
"14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak adlandırılan yerdi. Bu yörenin bilebildiğimiz en eski adı, "Sike"dir. "Sike" Grekçe'de (İncir Ağaçları) anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye (İncirlik) biçiminde de çevirmemiz mümkündür. İ.Ö. 146 yılında, bölgeye egemen olan Romalıların, yöreye "Sycena" dediklerini biliyorsak da, bunun başlangıç tarihini saptamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle emin olduğumuz bir şey varsa, o da; İ.S. 330 yılında, o zaman "Deutera Romi" (İkinci Roma) adıyla, bugünkü İstanbul, Roma'nın başkenti olarak tarih sahnesine girdiği zaman, kentin 13. İdari Bölgesi olan "Galata"nın resmi adının "Regio Sycena" olduğudur."

BEYOĞLU’NUN ÇEŞMELERİ’ SERGİSİ

21-31 Ocak 2015

Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Belleği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü iş birliği içinde gerçekleştirilen “Beyoğlu’nun Çeşmeleri” Sergisi, Beyoğlu çeşmelerini dönemsel, bölgesel, mimari açıdan farklı özelliklerini yansıtacak şekilde ele alıyor.

Çeşmeler, kent içinde işlevsel özelliklerinin yanında mimari bir yapı olarak da çıkar karşımıza.  Meydan çeşmelerinden duvar çeşmelerine, çoğu zaman önünden geçip de fark etmediğimiz şehrin süsleridir. Birçoğu günümüzde işlevini yitirmiş olsa da tarihi özellikleriyle kültürel mirasımızın önemli bir parçasını oluştururlar.

I.  Mahmut zamanında Taksim suyu tesislerinin inşa edilmesiyle Beyoğlu’na üç koldan su verilmeye başlanır.  Suyun gelmesi Beyoğlu için de bir dönüm noktasıdır, Beyoğlu’nun her bir semtini içini alarak halkın su ihtiyacını karşılayacak şekilde birçok çeşme yapılmaya başlanır.  Bu gelişmeye bağlı olarak Beyoğlu çeşmelerinin büyük çoğunluğunun 18. Yüzyıl ve sonrasında yapıldığı görülür.

Bulundukları yere hayat veren çeşmelerin Beyoğlu’ndaki dağılımını görmek amacıyla sergi farklı semtlerden çeşme örneklerine yer veriyor. Her bir semtin meydanında, sokak köşesinde, duvarında rastlanabilecek çeşmeler bir dönemin sosyal hayatına da ışık tutuyor.

Şehrin içinde artık çok da farkında olmadığımız bu yalnız yapıları tekrar anımsata sergi 21-31 Ocak 2015 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek