Anasayfa Hakkımızda Koleksiyon Hizmetler Güncel Projeler Online Sergiler Yayınlar İletişim
"14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak adlandırılan yerdi. Bu yörenin bilebildiğimiz en eski adı, "Sike"dir. "Sike" Grekçe'de (İncir Ağaçları) anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye (İncirlik) biçiminde de çevirmemiz mümkündür. İ.Ö. 146 yılında, bölgeye egemen olan Romalıların, yöreye "Sycena" dediklerini biliyorsak da, bunun başlangıç tarihini saptamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle emin olduğumuz bir şey varsa, o da; İ.S. 330 yılında, o zaman "Deutera Romi" (İkinci Roma) adıyla, bugünkü İstanbul, Roma'nın başkenti olarak tarih sahnesine girdiği zaman, kentin 13. İdari Bölgesi olan "Galata"nın resmi adının "Regio Sycena" olduğudur."

Turabibaba Kütüphanesi’nde Kent Atölyesi başlıyor!

Beyoğlu Belleği çocukların kent bilincini yerleştirmek, yaşadıkları çevreyi tanıyarak farkındalık ve koruma düşüncesi oluşturmak,  yaratıcılıklarını teşvik etmek, söz ve eylem hakkı vermek yoluyla çocuk kültürüne, kent planlama ve mimarlık kültürüne katkıda bulunmak amacıyla 11 haftalık bir kent atölyesi programına başladı.

“ Çocuk dostu bir kent için yola çıkıyoruz” sloganıyla çağrıda bulunan atölyenin yürütücülüğünü Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet yürütüyor.  5.-7. Sınıf çocuklara yönelik hazırlanan atölye çalışmasında mahalle kavramı, kendi mahallesini tanımaya yönelik tartışmalar, mahallede yaşayan kişileri tanıma, fotoğraf çalışmaları ve yaşadıkları yeri tasarlama çalışmaları yapılacaktır. Atölye sonunda çocukların yaptığı çalışmalar bir sergiyle paylaşılacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet

Gazi Üniversitesi  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü 2000 yılında bitiren Özservet, Y. Lisans derecesini Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, doktora derecesini ise İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden almıştır.

Özservet daha çok Kentsel Tasarım, Çocuk ve Mimarlık, Ulusötesi Kentleşme, Göç, Kentsel Yoksulluk, Mekansal Ayrımlaşma, Kapalı Yerleşimlerin Kentteki Dokusu, Varsıllık ve Varoş, Çingeneler ve Göçebeler alanlarında çalışmalarını yürütmektedir., şu anda Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde görevine devam etmektedir.