Anasayfa Hakkımızda Koleksiyon Hizmetler Güncel Projeler Online Sergiler Yayınlar İletişim
"14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak adlandırılan yerdi. Bu yörenin bilebildiğimiz en eski adı, "Sike"dir. "Sike" Grekçe'de (İncir Ağaçları) anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye (İncirlik) biçiminde de çevirmemiz mümkündür. İ.Ö. 146 yılında, bölgeye egemen olan Romalıların, yöreye "Sycena" dediklerini biliyorsak da, bunun başlangıç tarihini saptamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle emin olduğumuz bir şey varsa, o da; İ.S. 330 yılında, o zaman "Deutera Romi" (İkinci Roma) adıyla, bugünkü İstanbul, Roma'nın başkenti olarak tarih sahnesine girdiği zaman, kentin 13. İdari Bölgesi olan "Galata"nın resmi adının "Regio Sycena" olduğudur."

Beyoğlu Zaman Tüneli’ne Girdi

Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan “Zaman Tünelinde Beyoğlu/ Kent Müzesi’ne Doğru, 6. Daire-i Belediye’den Beyoğlu Belediyesi’ne 155 Yıl” adlı serginin açılışı 17 Eylül 2012 tarihinde yapıldı

Beyoğlu Belediyesi’nin 155. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde saat 18.30’da açılacak serginin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız birlikte yapacak. Belediyecilik bağlamında kentin 155 yıllık tarihine ışık tutan sergi Beyoğlu Belediyesi’nin gelecek vizyonunu yansıtıyor.

155 Yıllık Belediye Başkanları Sergide

28 Eylül 2012 tarihine kadar gezilebilecek sergide, çok kültürlü bir yerleşim olan Beyoğlu’nun, ulaşım tarihi, mimarlık ve şehircilik çalışmaları, kültür, sanat, eğitim, spor, sağlık kuruluş ve etkinlikleri, toplumsal yaşamı, ibadet kültürleri, sanayi ve ticareti fotoğraflar, belgeler ve nesneler eşliğinde izleyicilerle buluşuyor. 155 yıl içinde Kamil Bey’den Ahmet Misbah Demircan’a kadar Beyoğlu Belediyesi’ni yöneten başkanlar ve dönemlerinde yapılan hizmetleri içeren kronolojik bilgiler de sergide ziyaretçilerin ve araştırmacıların ilgisine sunuluyor.  Serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Sadık Karamustafa ve Feza Kürkçüoğlu, danışmanlığını Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fahri Aral ve E. Nedret İşli yaptı.

Benim Adım Beyoğlu

“Benim Adım Beyoğlu” başlıklı bölümde, 19. Yüzyıl sonu ve 20.Yüzyıl başı Beyoğlu binalarının “kitabeleri” inceleniyor. MSGSÜ Grafik Tasarım Tarihi Arşivi’nin yürüttüğü çalışmada, apartman, iş hanı, ibadethane, türbe, çeşme gibi yapıların üzerinde bulunan kapı numarası, bina adı, bina sahibinin monogramı, yapım tarihi gibi yazı, sayı ve işaretleri sergileniyor. Bu çalışma, genel olarak Osmanlı İstanbul’unda ve özel olarak Beyoğlu’nda farklı dil, kültür ve yazı sistemlerinin birlikteliklerini örnekliyor. Söz konusu çoğulluk sergilenen basılı malzemeler üzerinde de kendini gösteriyor.

Dokuz Dilde İlginç Takvim

Sergilenen parçalar içinde yer alan bir takvim yaprağı özellikle dikkate çekiyor. Galata’da yer alan Zellich Basımevi tarafından yayımlanan 7x10 cm büyüklüğündeki 2 Haziran 1920 tarihli takvim yaprağı üzerinde Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice, İbranice, Fransızca, Bulgarca, Rusça zaman bilgileri yer alıyor. Dokuz farklı dil, alfabe, farklı takvim sistemleri... Her kültürde günün önemli dini etkinlikleri ile birlikte.

Sergi, Kent Müzesi’nin Müjdecisi 

“Zaman Tünelinde Beyoğlu” sergisinin araştırma çalışmaları sırasında elde edilen bilgi ve belgelerle, kent tarihinin veri arşivi olarak Turabibaba Kütüphanesi’nde hizmet veren Beyoğlu Belleği’ne ve kurulması planlanan Beyoğlu Kent Müzesi çalışmalarına katkıda bulunulması hedefleniyor. Bu sergi için toplanan ve sergilenen fotoğraf, takvim, mektup, zarf, pul, damga, etiket, kartvizit, kimlik, pasaport, ehliyet, reklam ve ilan malzemeleri, fatura. broşür, kitap, ve dergi gibi basılı materyaller ile nesne ve eşyaların kent tarihi çalışmalarında kaynak oluşturacak biçimde arşivlenmesi amaçlanıyor. Sergiyi ziyaret edenlerin, ellerinde, arşivlerinde, sandık, çekmece ve tavan aralarında bulunan Beyoğlu tarihini ilgilendiren anısal eşya ve belgelerinin asıllarını ya da dijital fotoğraflarını, Beyoğlu Belleği’ne ve gelecekte kurulacak Kent Müzesi’ne bağışlamaları bekleniyor. Sergi sadece Beyoğlu’nun geçmişini değil geleceğini de izleyicilerle buluşturuyor: Beyoğlu Belediyesi’nin Tarlabaşı, Karaköy,  Okmeydanı, Perşembe Pazarı ve Kasımpaşa projelerinin maketleri ve bilgileri de sergisi içinde yer alıyor.

Demircan: Serginin Arkasında Ciddi Bir Tarihsel Birikim Var

İstanbul’un ve Türkiye’nin değişim serüvenini Beyoğlu üzerinden okumanın mümkün olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “Zaman Tünelinde Beyoğlu/ Kent Müzesi’ne Doğru, 6. Daire-i Belediye’den Beyoğlu Belediyesi’ne 155 Yıl” sergisinin görsel belgelerle sunduğunu söyledi. Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Beyoğlu Belediyesi’nin öyküsü 28 Aralık 1857’de soğuk bir kış gününde, 6. Daire-i Belediye adıyla ve bir avuç idealist insanla başlar. O gün başlayan serüven, bugün aynı heyecan, aynı idealizm ve devasa bir kurumsal yapıyla devam ediyor. Biz kurum olarak  Beyoğlu’nun, İstanbul’un, Türkiye’nin dönüm noktalarına  kırılma anlarına tanıklık ettik, ediyoruz. Bu serginin arkasında bu tarihsel birikim var.”

    Sergi Kitabı'nı görüntülemek için tıklatınız...