Anasayfa Hakkımızda Koleksiyon Hizmetler Güncel Projeler Online Sergiler Yayınlar İletişim
"14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak adlandırılan yerdi. Bu yörenin bilebildiğimiz en eski adı, "Sike"dir. "Sike" Grekçe'de (İncir Ağaçları) anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye (İncirlik) biçiminde de çevirmemiz mümkündür. İ.Ö. 146 yılında, bölgeye egemen olan Romalıların, yöreye "Sycena" dediklerini biliyorsak da, bunun başlangıç tarihini saptamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle emin olduğumuz bir şey varsa, o da; İ.S. 330 yılında, o zaman "Deutera Romi" (İkinci Roma) adıyla, bugünkü İstanbul, Roma'nın başkenti olarak tarih sahnesine girdiği zaman, kentin 13. İdari Bölgesi olan "Galata"nın resmi adının "Regio Sycena" olduğudur."

Ceneviz Cumhuriyeti Galata Kolonisi

Cenova Kent devletinin İstanbul’daki ticaret kolonisinin Galata’ya yerleşmesinden başlayarak geçirdiği evrelerin anlatılacağı sergide, Cenova arşivlerinden derlenecek bilgi-belge ve görsel desteğiyle daha zengin bir içerikle izleyiciye sunulacak.

Sergide, küçük bir ticari koloniyken Bizans’tan özerklik koparabilecek bir güce erişen Galatalı Cenovalılar’ın İstanbul’un fethi sırasında oynadıkları kilit rol de belgelerle anlatılacak. Bu proje, Cenova arşivlerinde konuyla ilgili araştırma yapan uzman akademisyenlerle birlikte çalışılarak oluşturulacak.

Sergi çalışmasının yanı sıra Beyoğlu Belleği’nin yayınlayacağı kapsamlı bir kitap da okuyucuların hizmetine sunulacak.