Anasayfa Hakkımızda Koleksiyon Hizmetler Güncel Projeler Online Sergiler Yayınlar İletişim
"14. yy başlarında Cenevizlilerin kentidir Pera. Bölgenin ticari can damarı ise Galata olarak adlandırılan yerdi. Bu yörenin bilebildiğimiz en eski adı, "Sike"dir. "Sike" Grekçe'de (İncir Ağaçları) anlamına gelmektedir. Bunu Türkçe'ye (İncirlik) biçiminde de çevirmemiz mümkündür. İ.Ö. 146 yılında, bölgeye egemen olan Romalıların, yöreye "Sycena" dediklerini biliyorsak da, bunun başlangıç tarihini saptamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle emin olduğumuz bir şey varsa, o da; İ.S. 330 yılında, o zaman "Deutera Romi" (İkinci Roma) adıyla, bugünkü İstanbul, Roma'nın başkenti olarak tarih sahnesine girdiği zaman, kentin 13. İdari Bölgesi olan "Galata"nın resmi adının "Regio Sycena" olduğudur."

Osmanlı'nın Moderni; 6. Daire-i Belediye'den Günümüze Beyoğlu'nda Yerel Yönetim Kitabı

Beyoğlu Belleği'nin ilk yayını olan, Beyoğlu Belediyesi’nin 152 yıllık kurum tarihini, Beyoğlu'nu yönetenlerin biyografilerini, geniş bir olaylar kronolojisiyle birlikte zengin bir görsel koleksiyon içeren "Osmanlı'nın Moderni" başlıklı kitap tasarım ve basım aşamasında.

Gelişmeleri, web sitemizden ve basından izleyebilirsiniz.